תעודת סיום קורס

סיימת בהצלחה את הקורס
COURSE TITLE
וזאת התעודה מוענקת ל
STUDENT NAME

INSTRUCTOR NAME
TEXT ENTRY
XX%

CERTIFICATE NUMBER
24/10/2021
Shopping Cart