מספר דברים

1 נשאיר פרטים כמה שניות הראשון של הדף ?

בוא נכיר קודם ישר אתה מנסה לסלוק אותי רגע

2 בחיים לא עושים ישור אמצע במיוחד  כי העין קוראת ימין ושמאל וסתם כואב בעינים

ככלי יש כיון טוב לדף נחתיה

1 לייקים
עגלת קניות